Новини и съобщения
Профил на купувача
Търгове
Проекти
Електронни обществени поръчки
МВР ще съдейства на гражданите без валидни документи да гласуват

МВР ще съдейства на гражданите без валидни документи да гласуват

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на Парламентарните избори през 2021 г. Служителите ще работят и на 04 април 2021 г. от 08.30 до 19.30 часа; гражданите могат да подават искания за […]

Заповед на Министерството на здравеопазването относно нововъведените противоепидемични мерки

Заповед на Министерството на здравеопазването относно нововъведените противоепидемични мерки

От 22 март до 31 март на територията на страната действат следните временни противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването: Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Преустановява се присъственото провеждане […]

НАРЕДБА за реда и условията за предоставяне на социални услуги в общността на Община Ивайловград и НАРЕДБА за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община-Ивайловград

Във връзка с допуснатата техническа грешка относно датата, определена за публично обсъждане на промени в посочените по-горе наредби, обсъждането ще се проведе на 12.04.2021 г. от 16,00 часа в стая 306 на Община Ивайловград. Очакваме Вашите мнения и предложения от 10.03.2021 г. до 11.04.2021 г. на адрес oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на […]

повече информация

Съобщение до Хасан Мустафа Къзалиолу

Предвид невръчване на заповед № 120/23.03.2021 г. на известния за Вас адрес (настоящ и постоянен) и на основание чл. 18а., ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите копие от Заповед №120/23.03.2021 г.(лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице) в сградата на Община Ивайловград, в стая 214.

повече информация

Решения от заседание №2 от 02.03.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ 02.03.2021 ГОДИНА Приложение към Решение №22 от 02.03.2021 г. на ОбС – Структура 2021 Приложение към Решение №23 от 02.03.2021 г. на ОбС – Методика за отдаване под наем Ивайловград Приложение към Решение №24 от 02.03.2021 г. на ОбС – Механизъм Приложение №1 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на […]

Решения от заседание №1 от 28.01.2021 година

Решения от заседание №1 от 28.01.2021 година Приложение №1 към Решение №1 от 28.01.2021 г. - Отчет Председател второ полугодие 2020 Приложение №1 към Решение №2 от 28.01.2021 г. - О Т Ч Е Т 2-2020 Приложение № 1 към Решение №3 от 28.01.2021 г. -...

Решения от заседание №10 от 21.12.2020 г.

Решения от заседание №10 от 21.12.2020 г. Приложение №1 към Решение №164 от 21.12.2020 г на ОбС Ивайловград Разчет за финансиране на капиталовите разходи, приет с решение №162 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград...