ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Община Ивайловград продължава предоставянето на услугата „Патронажна грижа” и през 2021 г. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране,...