Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне, Горно луково и Меден бук.

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне, Горно луково и Меден...

Община Ивайловград обявява публичен търг за отдаване под наем на общински имоти

Община Ивайловград обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти: -апартамент №27, вх. Б, ет. 4 в жилищен блок на ул. „Осми март“ №2 -терен с площ 5 кв. м., част от пешеходна алея със стълби, заключена между улица...