Заповед №393 / 12.09.2023 г. и Заповед №392 / 12.09.2023 г.

Заповед №393 / 12.09.2023 г. Заповед №392 / 12.09.2023 г. Документация Приложение № – 8 Договор проект – добив Приложение №1 – Заявление Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение...

Откриване на процедура „Открит конкурс“ за възлагане изпълнение на дейностите – сеч и извоз до временен склад

Заповед №314 / 14.08.2023 г. – Откриване на процедура „Открит конкурс“ за възлагане изпълнение на дейностите – сеч и извоз до временен склад ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ОТКРИТ КОНКУРС” Договор за възлагане на сеч и разкройване на...

Откриване на търг с тайно наддаване за прогнозни количества дървесина

Заповед №314 / 14.08.2023 г. Приложение №1 – Заявление Приложение №2 – Сведение за участника Приложение №3 – Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, буква „а”; „г” ; „е” Приложение №3А – Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, буква „б”; „в”; „д”; „ж”...