Известие №5 от 23.06.2020 г.

ИЗВЕСТИЕ №5 от 23.062020 г. Заседания  на  постоянни комисии към ОбС Ивайловград: Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси: 26.06.2020 г. /петък/ от 16:30 часа Комисия по социална политика и образование: 26.06.2020 г. / петък /...