Заповед и протоколи за класирани кандидати за участие в публично оповестени конкурси за оттаване под наем земеделски земи в землищата на селата Плевун, Меден бук, Мандрица, Конници и Гугутка

с. Конници с. Меден бук с. Гугутка с. Мандрица с. Плевун

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 г.

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 година. Списък на автомобили за разнос на изборни материали в община Ивайловград на 10 юли 2021 г. Транспортна схема за извозване членовете на...

Заповед №301 от 24.06.2021 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед №301 от 24.06.2021 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, на свободни общински недвижими...