Заповед №085/22.02.2024 г. относно утвърдени формули за разпределение на средствата, получени от единни разходни стандарти, между общинските училища и детски градини – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ивайловград

Формули за разпределение

УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА СГРАДИТЕ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД

Указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на град Ивайловград и община Ивайловград, във връзка с изпълнение на Процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-ЕТАП II...