Съобщение за съставен Констативен акт за незаконно строителство

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА ШЕСТАКОВСКАЯ Уведомяваме Ви, че Ви е съставен Констативен акт №1/28.05.2020 г., за незаконно строителство на „Масивна пристройка към сграда (бивше читалище) и полумасивна пристройка към сграда (бивше читалище)“, построени в поземлен имот...