По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент на Република България, които ще се състоят на 26 май 2019 г., Централна избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, с които можете да се запознаете на следните интернет адреси: