О Б Щ И Н А   ИВАЙЛОВГРАД
РЕГИСТЪР
на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
№ по ред Входящ                   №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2
1 1 /20.04.2018 Станислав Иванов Старши експерт да           ТУК да         ТУК
2 2 /23.04.2018 Марияна Иванова Младши експерт да           ТУК да         ТУК
3  3/24.04.2018 Милен Апостолов Старши експерт да           ТУК да         ТУК
4 4 /25.04.2018 Таня Ташкова Младши експерт да           ТУК да         ТУК
5 5 /25.04.2018 Албена  Карабелева Главен специалист да           ТУК да         ТУК
6 6 /25.04.2018 Веселин Георгиев Младши експерт да           ТУК да         ТУК
7 7 /25.04.2018 Димитър Стоянов Старши инспектор да           ТУК да         ТУК
8 8 /26.04.2018 Стоянка  Стоянова-Ламбова Главен специалист да           ТУК да         ТУК
9 9 /26.04.2018 Иванка  Иванова Главен инспектор да           ТУК да         ТУК
10 10 /26.04.2018 Руска  Козарева Финансов контрольор да           ТУК да         ТУК
11  11/26.04.2018 Росимира  Шишманова Главен специалист да           ТУК да         ТУК
12 12 /26.04.2018 Анушка  Георгиева Км. нам. Камилски дол да           ТУК да         ТУК
13 13 /26.04.2018 Василка  Стамболова Км. нам. Драбишна да           ТУК да         ТУК
14 14 /02.05.2018 Радка Георгиева Главен специалист да           ТУК да         ТУК
15 15 /02.05.2018 Катина Георгиева Старши експерт да           ТУК да         ТУК
16  16/02.05.2018 Светлана Митошева Старши експерт да           ТУК да         ТУК
17 17 /02.05.2018 Нели Димитрова Старши експерт да           ТУК да         ТУК
18 18 /02.05.2018 Диляна Бургоджиева Младши експерт да           ТУК да         ТУК
19 19 /02.05.2018 Валентина Ангелова Младши експерт да           ТУК да         ТУК
20 20 /03.05.2018 Христо Димитров Главен специалист да           ТУК да         ТУК
21 21 /03.05.2018 Цвета Митонова Главен експерт да           ТУК да         ТУК
22 22 /03.05.2018 Захаринка Янакиева Началник отдел да           ТУК да         ТУК
23 23 /03.05.2018 Николай Панайотов Секретар на община да           ТУК да         ТУК
24 24 /03.05.2018 Димитър Христакиев Старши експерт да           ТУК да         ТУК
25 25 /03.05.2018 Първолета Чорбаджийска Директор ДГ да да         ТУК
26 26 /03.05.2018 Яна Араджиева Главен експерт да           ТУК да         ТУК
27 27 /03.05.2018 Светлана Панайотова Директор на ОбП да           ТУК да         ТУК
28 28 /03.05.2018 Величка Чорбаджиева Директор ОбИМ да           ТУК да         ТУК
29 29 /04.05.2018 Петър Кондузов Км. нам. Хухла да           ТУК да         ТУК
30 30 /04.05.2018 Веселин Абаджиев Км. нам. Мандрица да           ТУК да         ТУК
31 31 /04.05.2018 Виолета Недялкова директор на дирекция да           ТУК да         ТУК
32 32 /04.05.2018 Любомир Янев Директор на ОП  ОГП да           ТУК да         ТУК
33 33 /04.05.2018 София Божинова Директор на ДСХ да           ТУК да         ТУК
34 34 /04.05.2018 Ваня Кянкова Главен експерт да           ТУК да         ТУК
35 35 /04.05.2018 Али Али Км. нам. Бял градец да           ТУК да         ТУК
36 36 /04.05.2018 Ахмед Юсеин Км. нам. Попско да           ТУК да         ТУК
37 37 /08.05.2018 Петранка Михова главен експерт да           ТУК да         ТУК
38 38 /10.05.2018 Таня Митрева Управител на ДСП да           ТУК да         ТУК
39 39 /10.05.2018 Петя Георгиева Главен специалист да           ТУК да         ТУК
40 40 /10.05.2018 Веска Шопова Директор ДГ да           ТУК да         ТУК
41 41 /14.05.2018 Таня Желязкова Старши инспектор да           ТУК да         ТУК
42 42 /14.05.2018 Красимира Иванова Директор ДЦДУ да           ТУК да         ТУК
43 43 /18.05.2018 Иванка Бакалова Км. нам. Покрован да           ТУК да         ТУК
44 44 /18.05.2018 Николина Козарева Главен специалист да           ТУК да         ТУК
45 45 /14.06.2018 Таня Делчева Главен специалист да           ТУК да         ТУК
46 46 /05.09.2018 Станимир Станчев Младши експерт да           ТУК да         ТУК
47 47 /25.10.2018 Димитър Налбантов Старши юрисконсулт да           ТУК да         ТУК
48 48 /03.12.2018 Ана Чотрова Главен специалист да           ТУК да         ТУК
49 49 /14.12.2018 Катя Сариева Младши експерт да           ТУК да         ТУК