Протокол №1 от 29.11.2022 г. землище на с. Белополяне

Протокол №2 от 29.11.2022 г. землище на с. Бубино

Драбишна

Заповед за утвърждаване на класиране №522 от 12.12.2022 г.

Заповед №531 / 12.12.2022 г.

Протокол №3 от 07.12.2022 г. землище на с. Драбишна

Ивайловград

Заповед за утвърждаване на класиране №527 от 12.12.2022 г. гр. Ивайловград

Протокол №8 от 07.12.2022 г. землище на с. Ивайловград

Заповед №537 / 12.12.2022 г.

Заповед №538 / 12.12.2022 г.

Камилски дол

Протокол №4 от 07.12.2022 г. землище на с. Камилски дол

Заповед №532 / 12.12.2022 г.

Заповед за утвърждаване на класиране №523 от 12.12.2022 г. с. Камилски дол

Кобилино

Заповед №534 / 12.12.2022 г.

Заповед за утвърждаване на класиране №524 от 12.12.2022 г. с. Кобилино

Протокол №5 от 08.12.2022 г. землище на с. Кобилино

Заповед №533 / 12.12.2022 г.

Ламбух

Заповед за утвърждаване на класиране №525 от 12.12.2022 г. с. Ламбух

Протокол №6 от 07.12.2022 г. землище на с. Ламбух

Заповед №535 / 12.12.2022 г.

Ленско

Заповед за утвърждаване на класиране №526 от 12.12.2022 г. с. Ленско

Протокол №7 от 07.12.2022 г. землище на с. Ленско

Заповед №536 / 12.12.2022 г.

Мандрица

Заповед №539 от 12.12.2022 г.

Протокол №9 от 07.12.2022 г.

Заповед № 528 от 12.12.2022 за утвърждаване на класирането

Меден бук

Протокол №10 от 29.11.2022 г.

Долно Луково

Протокол №11 от 29.11.2022 г. землище на с. Долно луково

Горно луково

Протокол №12 от 29.11.2022 г. землище на с. Горно луково

Плевун

Заповед №529 от 12.12.2022 г.