ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА НАЧАЛОТО НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ“

По повод 14 февруари – Ден на Ивайловград, и в чест на родения в село Хухла български писател и поет Ивайло Балабанов, Община Ивайловград съвместно с НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград, обявява началото на II-ро издание на Национален конкурс за поезия „Ивайло Балабанов“.

В конкурса участие могат да вземат автори, изявяващи се в областта на поезията. Основните цели са да бъдат откроени творческите постижения в областта на поезията, стимулиране авторите за създаване на високохудожествени, осмислени и философски творби, утвърждаващи нравствени и естетически ценности, в духа и идеите на писателя Ивайло Балабанов.

За участие в конкурса е необходимо в срок до 24 май 2024 г., да бъдат представени:

  1. Авторски поетични творби – 3 бр. /на хартиен носител в 5 екземпляра – съдържащи трите имена на участника, адрес и телефон за връзка;
  2. Попълнен формуляр за участие /Приложение №1/ ;
  3. Декларация за участие в НКП „Ивайло Балабанов” /Приложение №2/
  4. Кратка анотация за творчеството на кандидата;

Пълен комплект от документи, участниците изпращат препоръчано на адрес: Община Ивайловград, ул. „България“ № 49, П.К. 6570, за участие в НКП „Ивайло Балабанов”.

  Обявяването и награждаването  на победителите в конкурса ще се извърши на тържествена церемония на 28 август 2024 г.,  в чест на рождението на поета Ивайло Балабанов.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ”

Приложение №1 – ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Приложение №2 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ