Разположена в югоизточната част на Родопа планина и на Република България, община Ивайловград обхваща северозападната част от Долна Тракия. На тази благодатна земя с покоряващ пейзаж и гъсти гори, които се оглеждат в кристалните води на язовир Ивайловград, откриваме следите от процъфтяващите в древностите култури на траките и римляните, на средновековните Византия и България, на културата от времето на Отоманската империя, както и на възраждащата се през модерната епоха християнска куртура на местното занаятчийство и дребни земевладелци. Граничното географско положение – между два континента, между равнината и планината, както и сложната историческа съдба отреждат на този регион да бъде “гранично” място на различни култури, религии и етнотрадиции, чието взаимодействие тук е сътворило безценно културно богатство като послание за бъдещите поколения. Тук отлежава великолепно вино, приготвено от вълшебните плодове на Дионисий, чийто вкус е събрал слънцето и легендите на Тракия. Природата е запазена чиста и ненакърнена от човешката дейност.