Кметът на община Ивайловград обяви със Заповед №296/30.07.2023 г. бедствено положение на цялата територията на община Ивайловград, поради пореден възникнал пожар.

“До приключването на бедственото положение, забранявам извършването на всякакъв вид земеделска дейност, със земеделска и неземеделска техника в горски и земеделски територии.” – цитира се в заповедта.

Пълният текст на заповедта – Заповед 296/30.07.2023 г..

На 30.07.2023 г., в ранните часове на следобеда, възниква пожар на територията на землище село Свирачи, община Ивайловград. Горят стърнища, смесени гори, храсти и треви. Поради изключително високите температури и силни пориви на вятъра, пожарът се разраства и обхваща землище Орешино, община Ивайловград.

Динамичната обстановка, пресечния терен и липсата на горски пътища допълнително възпрепятстват гасенето на пожара. Към настоящия момент са засегнати около 5 000 дка. широколистни гори и храсти.

В гасенето на пожара са се включили над 100 човека, 10 пожарни автомобила, екипи на пожарната от РС ПБЗН – Ивайловград, Хасково, Свиленград, Харманли, Симеоновград, Димитровград, Крумовград, Тополовград, Смолян, служители на Държавно горско стопанство – Ивайловград, доброволци, служители на МВР, Общината и Доброволното формирование.

Областният управител на област Хасково, госпожа Гинка Райчева е поискала да бъде осигурена тежка техника от „Мини Марица-изток“ ЕАД и помощ от военните.
Съществува опасност пожарът да премине и в съседните землища, където терена е изключително пресечен, трудно достъпен за механизирана техника.

Начало на въвеждане на бедственото положение – 30.07.2023 год., 18.00 ч