Информация за граждани

АПТЕКИ

Аптека „Фарма 1“
гр. Ивайловград, ул. ,,България’’ 49

Агроаптека „Обединени български агроаптеки” ЕООД
гр. Ивайловград, ул. ,,България’’ 59

Ветеринарна аптека „Вет-Братя Николови“ ООД
гр. Ивайловград, ул. ,,България’’ – срещу пощата

КЛОН НА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Адрес: 6570 гр. Ивайловград , ул.“България“ 58
Телефон: (+359 3661) 2238
Факс: (+359 3661) 2238
Работно време: Понеделник-Петък: 08:30 – 16:30 ч.
БАНКОМАТИ

АТМ – ДСК
ул. „България“ №47, 6570 Ивайловград

АТМ – ОББ
ул. „България“ № 58, 6970 Ивайловград

АТМ – ОББ
ул. „Армира“ №9, м-н, 6970 Ивайловград

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Център за спешна медицинска помощ
гр. Ивайловград  ул. ,,Оборище“ №10  тел : 112
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Д-р Иванка Русева Славилова
Адрес: гр. Ивайловград, ул. „Оборище“ № 10
Телефон: 0887 241470

Д-р Емилия Иванова Александрова
Адрес: гр. Ивайловград, ул. „Оборище“ № 10
Телефон: 0898 440397

ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Д-р Надя Каралиева
Адрес: гр. Ивайловград, ул. „Оборище“ № 10
Телефон: +359 87 856 7649
Работно време: Събота и неделя при запазен час

д-р Янко Стаматов
Адрес: гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев“ № 20
Телефон: 03661 6398

ЛЕКАРИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Д-р Драган Люпчо Тричковски

Д-р Панчо Ангелов Стефанов

Д-р Ангел Иванов Попов

Д-р Никола Георгиев Николов

Д-р Иванка Тричковска

Д-р Илиян Владимиров Бочев

Д-р Христо Николов Бойчев

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Петрол
Гр. Ивайловград, ул. Кап. Петко Войвода №2

ДСД Ойл
Гр. Ивайловград, ул. Беломорска №13

Лъки Ойл
Гр. Ивайловград, ул. Капитан Петко Войвода №8 

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

СУ ”Христо Ботев” – Ивайловград
Адрес: „Волгоград“ 5, 6570 Ивайловград
Телефон/факс: +359 (0)3661 60-40; +359 (0)3661 60-41; +359 (0)3661 60-42; +359 (0)3661 61-16
e-mail: sou_hb_ivg@abv.bg СУ „Христо Ботев“ е СУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране.

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Белополци
Адрес: 6588 Белополци, община Ивайловград
Телефон/факс: +359 (0)3666 2388
e-mail: ou_belopoltzi@abv.bg
ОУ С. БЕЛОПОЛЦИ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Железино
Адрес: 6595 Железино, община Ивайловград
Телефон: +359 (0)37990182; +359 (0)884323214
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Свирачи
Адрес: ул.“Армира“ „No 9, 6578 Свирачи, община Ивайловград“
Телефон/факс: +359 (0)3665 /2270
e-mail: ou_svirachi@abv.bg
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Детска градина – Ивайловград
Адрес: „Л.Каравелов“ No 4, 6570 Ивайловград
Телефон/факс: +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 8025
ОДЗ е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Целодневна детска градина с. Железино
Адрес: с. Железино, община Ивайловград
Телефон/факс: +359 (0)886 475231
e-mail: parvoleta01@abv.bg
ЦДГ е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Дневен център за деца с увреждания
Гр. Ивайловград, ПК 6570,
Адрес: ул.“Шести септември“ № 1,
Телефон: 0898213216

УЧРЕЖДЕНИЯ

Дом за стари хора
Адрес: Гр. Ивайловград, ул. Оборище №15
Телефон: 03661 6055

НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград
Адрес: ул. „Орфей“ №1 п.к. 6570 –  с 6 клона: в кв.“Лъджа“, Ивайловград, с. Свирачи, с. Славеево, с. Плевун, с. Кондово и с. Железино 
E-mail: chitalishtelibrary_ivg@abv.bg
Телефон: 03661/6051; 0884776669

Районно управление – Ивайловград
Тел. за контакти: 03661/6119

РС „ПБЗН“ – Ивайловград
гр. Ивайловград ул. „Възрожденска“ 1
Тел: 112, 03661/61-77;
E-mail: rupbs_tg@abv.bg

Гранична полиция – Ивайловград
Телефон: 03661 6240

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

ОФИС ЕКОНТ
6570, Гр. Ивайловград
ул. „Любимец“ 1
Работно време:
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Събота: 09:00 – 15:00 ч.
Неделя: Почивен ден

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
6570, гр. Ивайловград
Ул. България №47
Телефон: 036616058