РЪКОВОДСТВО

КМЕТ НА ОБЩИНА

стая 203

ДИАНА ОВЧАРОВА
тел.: 03661 45-30

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

стая 101

СВЕТЛА МОЛЛОВA
тел.: 03661 45-36

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

стая 301

КРЪСТЮ ДЕЛИИВАНОВ
тел.: 03661 45-03

СЕКРЕТАР

стая 201

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ
тел.: 03661 45-08

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Тел.: 03661 45-31, Партер, стая 105

 

СТ. ИНСПЕКТОР ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА
ГЛ. ЕКСПЕРТ ПЕТРАНКА МИХОВА
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ГИНКА РУСЕВА

 

ДЕЛОВОДСТВО
Тел..: 03661 45-35, Партер, стая №103

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ НАТАЛИЯ ХРИСТОВА
ГЛ. ЕКСПЕРТ ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА

 

ГРАО
Тел..: 03661 80-91, Партер, стая №102

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ НИКОЛИНА КОЗАРЕВА
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ АЛБЕНА КАРАБЕЛЕВА

 

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ“

 

   
 
СТ. ИНСПЕКТОР   Ет. II, стая 207 ДИМИТЪР СТОЯНОВ
Тел.: 03661 45-16
МЛ. ЕКСПЕРТ   Етаж II, стая 207 АННА МИХАЙЛОВА
Тел.: 03661 45-16
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ    Етаж II, стая 207 ЗЛАТКА ТОНЧЕВА
Тел.: 03661 45-16

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Ет. II, стая 205 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА
Тел.: 03661 45-13

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Тел..: 03661 45-00, Етаж II, стая №204

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ ДАРИНА КИСЬОВА

 

ДИРКЕЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И СТРОИТЕЛСТВО

 

Д И Р Е К Т О Р Ет. II, стая 200 ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА
Тел..: 03661 45-34
ГЛ. ЕКСПЕРТ     Ет. III, стая 307 КАТИНА ГЕОРГИЕВА
Тел.: 03661 45-10
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Ет. III, стая 306 РАДКА ГЕОРГИЕВА
Тел.: 03661 45-09
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Ет. III, стая 306 ХРИСТО ДИМИТРОВ
Тел.: 03661 45-09
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Ет. III, стая 306 АНА ЧОТРОВА
Тел.: 03661 45-09
ГЛ. ЕКСПЕРТ    Етаж III,стая 305 ЕВА МАНЕВА
Тел.: 03661 45-11
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Етаж III,стая 305 ЕМИЛИАНА КЕХАЙОВА
Тел.: 03661 45-11
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Етаж III,стая 305 ЯНКА ХАСАН
Тел.: 03661 45-11
   
 

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ Етаж III,стая 308 ДИЛЯНА БУРГОДЖИЕВА
Тел.: 03661 45-06
МЛ. ЕКСПЕРТ   Етаж III,стая 308 СНЕЖАНА КАХЧИЕВА
Тел.: 03661 45-06
ГЛ. ЕКСПЕРТ   Етаж III,стая 310 ВАНЯ КЯНКОВА
Тел.: 03661 45-05
СТ. ЕКСПЕРТ Етаж III,стая 310 СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
Тел.: 03661 45-05

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Етаж II,стая 209 МАРИАНА ИВАНОВА
Тел.: 03661 45-15
ГЛ. ИНСПЕКТОР   Етаж II,стая 211 МИЛЕН АПОСТОЛОВ
Тел.: 03661 45-18
МЛ.  ЕКСПЕРТ Етаж II,стая 212 ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
Тел.: 03661 45-19
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Етаж II,стая 212 ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА
Тел.: 03661 45-19
МЛ.  ЕКСПЕРТ Етаж II,стая 214 АНА ИЛЧЕВА
Тел.: 03661 45-20
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Етаж II,стая 214 МАРИЯ ИВАНОВА
Тел.: 03661 45-20

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Тел.: 03661 45-37, Етаж III, стая №302

 

ФИН. КОНТРОЛ ДИМИТЪР НАЛБАНТОВ

 

ЮРИСКОНСУЛТ
Тел.: 03661 45-37, Етаж III, стая №302

 

ЮРИСКОНСУЛТ КРАСЕН КРЪСТЕВ

 

СЕКРЕТАР НА МКБППМН
Тел.: 03661 45-04, Етаж III, стая №311

 

СЕКР. МКБППМН ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ

 

ОМП
Тел.: 03661 45-33, Етаж III, стая №213

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЦВЕТА МИТОНОВА