Диана Овчарова - Кмет

стая 203

Премният ден на кмета на Общината се провежда всяка седмица в ден според програмата му, за който записалите се предварително се уведомяват.

Приемът е с предварително записване на телефон 03661/6090, 0885504010, на гише "Информация'', стая 103 в Община Ивайловград, или на сайта на общината: http://www.ivaylovgrad.org/.

 

 

Дарина Кисьова-Зафирова - Председател на ОбС

стая 204

Четвъртък - от 09.00 до 12.00 часа

 

Красен Кръстев - Заместник-кмет

стая 115

Вторник – от 09.00 до 12.00 часа

 

Николай Панайотов - Секретар

стая 201

Петък - от 09.00 до 12.00 часа

 

Записването за приемните дни се извършва в Община Ивайловград, ул. „България” № 49 в Центъра за административно и информационно обслужване на населението, стая 103