С традиционно факелно шествие по главните улици на Ивайловград, тържествено бе отбелязан Денят на народните будители.

На церемонията присъстваха общински съветници, ученици, представители на културни и образователни институции и граждани.

Тържествени слова произнесоха директорът на СУ „Христо Ботев’’ Ивайловград, г- жа Хорозова и зам.-кметът на общината г-н Кръстев.

 

Програмата включваше рецитал на избрани произведения на видни български будители от ученици.

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?start=80#sigProIdf8964061f4

 

На 1 ноември, Ден на народните будители, отдаваме своята почит към делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.

В този празничен ден от сърце поздравявам всички Вас - техните следовници, съвременните народни будители, които днес работите за запазване на националната ни идентичност и издигане на българската духовност. Пред Вас стои огромната отговорност да съчетаете традициите и новаторството в един общ стремеж към развитие.

Нека всяко Ваше начинание да е изпълнено с онзи пълноценен смисъл, който влагаме в представата за българския просветител! Бъдете достойни и горди наследници на героичната ни история и гледайте със самочувствие в бъдещето на България!

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

Диана Овчарова

Кмет на Община Ивайловград

 

 

В навечерието на един от най-българските празници 1 ноември – Ден на народните будители, поетът Петър Василев представи новата си книга „Наследство’’ пред ивайловградската общественост.

Петър Василев е роден на 4 юли 1937 г. в с. Хухла, ивайловградско. Автор е автор на повече от 15 книги със стихове, поеми и импресии, дългогодишен зам.- гл. редактор на алманах „Юг”- Хасково.

Родом от ивайловградското село Хухла, родолюбец и страдалец на днешното време, той пое мисията да пробуди духа на Ивайловград.

Групата за художествено слово към НЧ „Пробуда 1914’’ Ивайловград го посрещна с изпълнение на песента „Две праскови и две череши“, а след това самодейците изпълниха и негови стихове.

В “Наследство” Петър Василев остро более за днешната ни драма, която няма свършек. Но иска да остави паметта за славното ни и заветно потекло, та да остане поне нещо нетленно и пощадено от днешното безпощадно време.

В „Наследство” са събрани повечето от знаковите творби на поета от Хухла. Подбудата за него идва от диджея, почитател на едноименната песен. Стихотворението „Наследство“ е публикувано за първи път в началото на 80-те години, в пловдивския литературен алманах „Тракия“. Включено е след това в сборника „За хора като мен“ /1983/.

На литературната вечер присъстваха местни творци, приятели на автора, любители на изящното слово.

Поетът получи поздравителен адрес и подарък от името на кмета Диана Овчарова.

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?start=80#sigProId30e43f4dbe

 

 

 

В навечерието на Българския празник – Деня на будителите, един голям Българин, родолюбец и страдалец на днешното време поема мисията да пробуди духа на Ивайловград! 
Заповядайте на 31 октомври от 17:45 в малката зала на НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград, за да разберете какво наследство иска да ни остави големият български поет, родом от ивайловградското село Хухла - Петър Василев.
В “Наследство” Петър Василев остро более за днешната ни драма, която няма свършек. Но иска да остави паметта за славното ни и заветно потекло, та да остане поне нещо нетленно и пощадено от днешното безпощадно време.

 

 

 

С реализиране на Програмата  ще  бъде осигурена трудова заетост за период от 5 месеца на 5 безработни лица от община Ивайловград, като по този начин ще се подобри  социалната им интеграция.

Целта е да се създадат възможности за трудова и социална интеграция на хора без трудова заетост, отдалечени от пазара на труда и да се стимулира социалната  им активност.

Целевите групи, включени в програмата са: безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст,безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация.

 

Дейностите, които ще извършват наетите лица ще са свързани с поддръжка на пътищата, на територията на град Ивайловград, както и на входните и изходните артерии на града.

Община Ивайловград вече десети поред месец успешно реализира дейности по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, подписан на 09.12.2015 г.

В предвид на кратките срокове по реализиране на дейностите по Проекта, през месец декември бе сформиран екип от служители в Общинска администрация, пряко ангажирани с контрол, администриране на Проекта и подготовка и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. До момента, Община Ивайловград, няма забавяне в изпълнението на плана за дейности, който е предварително одобрен и съгласуван с Управляващия орган – Министерство на труда и социалната политика.

Обявен бе прием през месец февруари на документи на кандидати:

- за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти; документи на кандидат потребители на услугите по Проекта;

- документи за екипа на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, включващ следните позиции – Управител, Психолог, Социален работник, Лекар/фелдшер, Рехабилитатор, Медиатор, Счетоводител, Технически сътрудник и Шофьор.

След извършен подбор и проведено интервю с кандидатите за екипа на ЦППУСВОДС, са назначени 9 души по Проекта. Дейността на Центъра стартира с подготовка и предоставяне на информация за предвидените услуги и информация за Центъра; информация за процеса на предоставяне на услугата (преоценка на потребностите от социални услуги, оценка на риска, планиране на услугата); описание на правата и задълженията на предоставящото лице и на ползвателя. Изготвен е конкретен план за предоставяне на услугата като се разписват конкретни дейности, които са насочени към постигане на най – пълно задоволяване на индивидуалните потребности на потребителите.

На 04.04.2016 г., бяха назначени 80 лица, от които: 60 лични асистенти, 14 домашни помощници, 4 социални асистенти и 2 здравни асистенти, които обгрижват и удовлетворяват индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Назначаването на всеки един асистент и домашен помощник е съобразено с предоставянето на интегриран пакет от социални услуги на хора с увреждания и лица над 65 – годишна възраст. На всеки един потребител, на който в момента не е назначен личен асистент или домашен помощник, е изпратено писмо с разяснение по какъв начин може да ползва услугите на ЦППУСВОДС. След среща със служител от Центъра в дома на чакащия потребител е изготвен Индивидуален план за ползване на услугите, предоставяни от ЦППУСВОДС, а именно:

             Медицински услуги, като измерване на кръвно налягане, поставяне на системи, консултация при прием на лекарства, придружаване до личен лекар, поставяне на инжекции и др.

             Рехабилитация;

             Административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства и др.

             Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, занимания в центъра, организиране на срещи и др.

             Оказване на психологична подкрепа;

След проведена обществена поръчка по дейност 5 „Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания”, Община Ивайловград закупи специализирано транспортно средство. Автомобилът е предоставен за ползване на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, като по този начин се постига заложеното в проектното предложение по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, а именно предоставяне на мобилна социална услуга на включените потребители от Община Ивайловград. Отдалечеността на населените места от общинския център са предпоставка за социална изолираност на хората с увреждания и лицата над 65-годишна възраст, за което е изготвен списък на нуждаещите се от специализиран транспорт и е направен график за посещения и транспортиране на потребителите на социалните услуги по Проекта.

 

На този етап от изпълнението на дейностите по ДБФП, Община Ивайловград е създала условия за включване на по-голям брой ползватели на предоставяните интегрирани социални услуги.

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?start=80#sigProId19adac4e2e

 

 

Община Ивайловград пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.

Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет, автомобил и лихви, ако има такива. Таксата през ИПЕЙ е 0.40 лева за една транзакция.

По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи или да се звъни в общината и да се търси предварителна информация кой колко дължи. Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде платена веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. ИЗИПЕЙ към момента има 2 361 офиса в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.

Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.

Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.

Това се случи по решение на кмета г-жа Диана Овчарова. Така Ивайловград се нареди сред общините с модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно предлагани услуги - евтини, бързи и лесни. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

 

 

 

 

На 14 октомври стартира първото издание на турнира Ивайловград и приятели’’ - турнир по мини футбол, имащ за цел да обедни съседните на Ивайловград общини в един турнир, провеждаш се всяка година.

Тази година в турнира ще се включат отбори от Община Ивайловград, Община Маджарово и Община Кипринос.

Стартът на събитието ще бъде даден лично от кмета на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова.

Заповядайте утре от 17:45 на спортната площадка в Ивайловград!

 

 

Община Ивайловград отбеляза 12 октомври – Деня на българската община.

Кметът Диана Овчарова поздрави всички служители с празника:

 „Всички ние сме се ангажирали с идеята за едно активно, открито и по-добро демократично местно самоуправление, отговарящо на европейските стандарти. Пожелавам на общинските съветници, на кметовете, на всички служители в общинската администрация здраве, сила и много енергия, за да работим за просперитета на нашата община! Да сме живи и здрави и да не забравяме, че сме един екип с една цел – благоденствието на Община Ивайловград!’’

За празника бяха получени поздравителни адреси от г-н Станислав Дечев- областен управител на Област Хасково, НСОРБ и НЧ „Пробуда 1914’’ Ивайловград.

Общинска администрация бе посетена и от деца от Дневен център за деца с увреждания в Ивайловград.

По случай празника бе издаден празничен вестник и се организира анкета за гражданите от общината.

В рамките на една седмица гражданите на Община Ивайловград могат да попълнят своите анкети, с които да изразят мнението си за работата на общинската администрация. Попълнените анкети можете да пуснете в специално отредената за целта кутия във фоайето на Община Ивайловград.

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?start=80#sigProId9f75ebb692

 

 

 

 

 

 

Скъпи колеги и съграждани,

На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. На 18 юни 1998 г. в Благоевград делегатите на Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България вземат решение 12 октомври да бъде честван като Ден на българската община.

Изразявам своята огромна признателност и уважение към всички, които честно са работили и работят за нашия град и нашата община.

В този ден аз се обръщам към всички колеги и партньори на Община Ивайловград, да продължим нашата мисия, за по-добро бъдеще на Общината, за по-добро обществено развитие, както и за стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процеса на управление.

Уважаеми колеги,

Нека се поздравим за свършеното досега!

Благодаря Ви за професионализма, колегиалността и не на последно място човешкото отношение и съпричастността, когато всички се нуждаем от подкрепа.

Благодаря Ви за усилията, които ежедневно полагате да съхраните авторитета на Община Ивайловград, като изпълнявате поетите ангажименти!

Да си пожелаем енергията, която ни води вече 5 години в реализирането

 на една обща мечта, никога да не стихне!

За това време, в което сме заедно ние положихме началото на една идея и тръгнахме по един не лек път, но аз имам увереността, че пътят е правилен и с Вашата подкрепа и всеотдайност ще постигнем заложените ни цели!

В личен план, пожелавам на всички служители здраве, сполука и удовлетворение от постигнатото!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на община Ивайловград