На 21.10.2016 година, Председателя на управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ Илия Илиев, подписа Споразумение № РД 50-149/21.10.2016г., за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014 - 2020г.).

Стратегията получава подкрепа от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020г. Предварително одобрения бюджет на стратегията е в размер на 2 933 745.00 лева. Одобрените средства са предвидени за предоставяне, като безвъзмездна финансова помощ за проекти в изпълнение на стратегията за ВОМР, на потенциални бенефициенти от територията на общините Любимец и Ивайловград. Крайния срок за изпълнение на дейности по проекти, финансирани по линията на стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 година.

В стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ са включени за подпомагане проекти по следните мерки:

Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014 -2020г. - 4.1.) –„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.  Допустими кандидати по мярката са: земеделски производители /физически и юридически лица/ и групи/ организации на производители. Общия бюджет на мярката е 880 123.50 лева.

Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014 -2020г. - 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор“, където допустими кандидати са: земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба № 3 от 1999г., и еднолични търговци и юридически лица с основна дейност производство и преработка на хранителни продукти от обхвата на ПРСР и извън обхвата на другите оперативни програми. Общия бюджет на мярката е 440 061.75 лева.

Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014 -2020г. – 6.4.) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“. Допустими кандидати: съществуващи или новосъздадени микро, малки, средни предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бюджета на мярката е 733 436.25 лева.

Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 -2020г. - 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. Допустими кандидати и потенциални бенефициенти по мярката са Община Любимец, Община Ивайловград за всички дейности, юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот и МИГ Любимец – Ивайловград. Общ бюджет на мярката: 586 749.00 лева.

Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014 -2020г. - 7.5.) – «Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Допустими кандидати: Община Любимец, Община Ивайловград, юридически лица с нестопанска цел, развиващи дейност в областта на туризма, както и МИГ Любимец – Ивайловград. Общия бюджет на мярка 5 възлиза на 293 374.50 лева.

 

Изпълнителния екип на „МИГ – Любимец–Ивайловград”, кани всички заинтересовани лица да вземат участие в първите информационни срещи за представяне на стратегията за Водено от общностите местно развитие и възможностите за кандидатстване с проекти, които ще се проведат на 16 декември 2016 година от 10.30 часа, в малката зала на НЧ „Пробуда-1914” в град Ивайловград  и на 19 декември 2016 година от 11.00 часа в офиса на МИГ -  ул. „Цар Освободител” №11 в град Любимец.

 

Повече информация, относно изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“, може да получите на интернет страницата на сдружението http://mig.lyubimets.org както и в офиса на МИГ.

 

 

Най-вълшебният месец от годината - декември настъпи, а с него и празничните прояви в Община Ивайловград.

И тази година Община Ивайловград е подготвила пъстра празнична програма.

Празниците ще започнат на 9 декември от 16:30 на площад  „Тракия’’, където ще бъдат запалени светлините  на коледната елха.

По традиция и тази година, всеки, който желае да пусне коледното си желание до Белобрадия старец, ще бъде посрещнат  от помощниците  му със специална кутия.

Освен святкането на елхата, за всички ще има и шатра, в която ще се предлагат лакомства и много изненади.

Заповядайте, нека празничната магия завладее сърцата на всички ни!

 

 

Завършени са вече и останалите два безплатно санирани блока по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради’’ в Ивайловград.

На 2 декември в община Ивайловград, Държавна приемателна комисия подписа Акт16 за приемане на блоковете с адреси ул. „Шести септември’’ 6 и „Любимец’’14.

Подменени са дограмите по фасадите и общите части с шест камерна дограма, поставена е топлоизолация по фасадите, направен е основен ремонт на покрива с двойна хидроизолация, поставени са нови бордове от ламарина.

Изпълнена е шпакловка и боядисване на стълбищните клетки, реновирани са стълбищните парапети, поставени са нови пощенски кутии. Извършен е ремонт на общите части, направена е и подмяна на стълбищното осветление. Терасите са иззидани и са поставени козирки по всички входове.

Възстановени са тротоарите в околоблоковите пространства и облагородяване на зелените площи.

С изпълнението на мерките за енергийна ефективност в блоковете ще се постигне по-голям топлинен комфорт за ползвателите, както и намаляване на разходите за отопление.

С реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради’’  Ивайловград е на път да придобие модерен и красив облик.

Припомняме Ви, че освен по Националната програма Ивайловград е с най-много подадени заявления за саниране на сгради по Оперативна програма „Региони в растеж”. Ивайловград се явява директен бенифициент, включен в схемата за финансиране по процедурата за кандидатстване по приоритетна ос 2 на оперативната програма „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. Така освен по Националната програма Ивайловград вече заяви проекти по ОПРР за сградите на: Общински исторически музей, Дневен център за деца с увреждания, Общежитие училище, Административна сграда на общината, Административна сграда на Районно управление Полиция, Административна сграда на Пожарна служба, Административна сграда на Гранична полиция и Административната сграда на Районния съд.

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?start=70#sigProIdf05b901549

 

 

 

 

            На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. По този повод ученици от извънкласната форма "Екология" при СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград съвместно с представители на МКБППМН и служители на община Ивайловград проведоха информационна кампания. Здравните работници в училище -  Катя Арабова и Иванка Костова, запознаха подрастващите с начините на заразяване с вируса на ХИВ и препоръките за предпазване от болестта. Бяха раздадени и брошури, символични червени лентички и презервативи на учениците от 8 до 12 клас.

            Световният ден за борба с ХИВ/СПИН се отбелязва за първи път през 1988 г. Тогава Световната здравна организация в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.

            От 1996 г. с отбелязването на този ден се ангажира Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Оттогава този ден се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността.

 

            През 2004 г. е създадена независимата организация - World AIDS Campaign, която поема провеждането на кампаниите. Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) продължава да оказва финансова и техническа подкрепа.

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?start=70#sigProIdd201867cb9

 

 

 

ПРАЗНИЧНИ СВЕТЛИНИ – ЗАПАЛВАНЕ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ИВАЙЛОВГРАД

Дата: 9 декември 

Място: площад  „Тракия’’

Час: 16:30

 

РАБОТИЛНИЧКА ЗА КАРТИЧКИ И КОЛЕДНИ УКРАСИ

Дата: 1 – 19 декември

Място: Дом за стари хора

Час: 10:00 

 

ДЕТСКА РАБОТИЛНИЧКА  „КОЛЕДНА МАГИЯ’’

Дата: 12-16 декември

Място: читалище фоайе

Час: 10:00 -18:00

 

КОЛЕДА КРАЙ ЕЛХАТА

Дата: 14 декември 

Място: Дневен център за деца с увреждания

Час: 14:00

 

СЪВМЕСТНА СБИРКА НА КАМЕРНА ФОРМАЦИЯ „АРМИРА’’ И КЛУБ „VIVA LA MUSICA’’ ПОСВЕТЕНА НА 230 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЛ ФОН ВЕБЕР                                                         

Дата: 14 декември                                                                                                                                            

Място: малката зала на читалището                                                                                                                                    

Час: 18:00

 

ЗУМБА ВЕЧЕР

Дата: 18 декември                                                                                                                                                 

Място: голямата зала на читалището                                                                                                                                                                                    

Час: 18:00

 

ИЗЛОЖБА „КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА’’ В ДГ „ИВАЙЛОВГРАД’’                                                                                

Дата: 19-23 декември                                                                                                                                                       

Място: фоайе ДГ „Ивайловград’’                                                                                                                            

Час: 16:30

 

КОЛЕДАРЧЕТА ОТ ДГ „ИВАЙЛОВГРАД”

Дата: 20 декември 

Място: Общинска администрация Ивайловград и Дом за стари хора

Час: 10:00

 

КОЛЕДНО ЗВЪНЧЕ

Дата: 21 декември 

Място: ДГ „Ивайловград”

Час: 10:30

 

КОЛЕДНА ПРИКАЗКА                                                                                                                                                     

Дата: 21 декември 

Място: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Свирачи

Час: 14:00

 

КОЛЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Дата: 22 декември 

Място: ДГ „Железино” и филиал „Белополци”

Час: 10:00

 

КОЛЕДА Е

Дата: 22 декември 2016 г.

Място: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Железино

Час: 11:00

 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ПО ПРИКАЗКИ ЗА КОЛЕДА – ПРЕДСТАВЕНА ОТ УЧЕБЕН ТЕАТЪР ПРИ СУ „ХРИСТО БОТЕВ’’ ИВАЙЛОВГРАД

Дата: 22 декември 

Място: център за работа с деца                                                                                                                                                                             

Час: 17:30

 

КОЛЕДА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА ИВАЙЛОВГРАД

Дата: 23 декември 

Място: Дом за стари хора                                                                                                                                                                                

Час: 10:00

 

КОЛЕДА Е

Дата: 23 декември 

Място: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Белополци

Час: 11:00

 

 

ТРАДИЦИОНЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР В ИВАЙЛОВГРАД

Дата: 23 - 24 декември 

Място: терасата на читалището                                                                                                                            

Час: 16:00 - откриване на базара

 

Дата: 24 декември

Място: фоайето на читалището

Час: 10:00 до 14:00

 

 

ДЕТСКА РАБОТИЛНИЧКА  „КОЛЕДНА МАГИЯ’’

Дата: 24-25 декември 

Място: читалище фоайе

Час: 10:00-18:00

 

 

КОЛЕДУВАНЕ - КОЛЕДАРСКА ГРУПА ПРИ НЧ „ПРОБУДА 1914” ИВАЙЛОВГРАД, КЛОН ЛЪДЖА

Дата: 24 декември 

Място: Ивайловград и кв. Лъджа                                                                                                                                       

За заявки телефон: 0899926522 – Иван Димитров 

 

 

КОЛЕДАРИ ОБИКАЛЯТ- КОЛЕДАРСКА ГРУПА ПРИ НЧ „ПРОБУДА 1914’’ ИВАЙЛОВГРАД, КЛОН СВИРАЧИ                                                                                                                                                                           

Дата: 24 декември                                                                                                                                                

Място: село Свирачи

 

 

КОЛЕДАТА НЕВЪЗМОЖНА – ТЕАТРАЛНА ПРЕМИЕРА НА МТТ „АКТЬОРИТЕ’’ С РЕЖИСЬОРИ ИВАНКА ШЕКЕРОВА И СТЕФАН ЦИРКОВ

Дата: 25 декември 

Място: читалище

Час: 11:00

 

 

КОЛЕДАТА НЕВЪЗМОЖНА – ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА НА МТТ „АКТЬОРИТЕ’’ С РЕЖИСЬОРИ ИВАНКА ШЕКЕРОВА И СТЕФАН ЦИРКОВ                                                                                                              

Дата: 26 декември 

Място: читалище кв. Лъджа

Час: 11:00

 

 

КОЛЕДАТА НЕВЪЗМОЖНА – ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА НА МТТ „АКТЬОРИТЕ’’ С РЕЖИСЬОРИ ИВАНКА ШЕКЕРОВА И СТЕФАН ЦИРКОВ                                                                                                             

Дата: 26 декември 

Място: читалище село Свирачи

Час: 15:00

 

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2017 ГОДИНА НА ПЛОЩАДА

Дата: 31 декември 

Място: площад  „Тракия’’

Час: 23:30 

За втора поредна година, най-успешният кмет в историята на Ивайловград Диана Овчарова грабна приза ‘’Кмет на годината’’ в конкурса организиран от Портала на българските общини Кмета БГ.

Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова e носителител на голямата награда „Кмет на годината 2016” в категория „малка община’’.  

Наред с другите призьори, г-жа Овчарова бе силно аплодирана, тази вечер в зала „София” на хотел „Маринела”.

Диана Овчарова заслужено стигна до финалната фаза на престижния конкурс, като успя да събере най-много гласове в националната платформа.

На официалната церемония  Джордж Кремлис от Европейската комисия връчи голямата награда в тазгодишното издание на конкурса „Кмет на годината”, той поздрави градоначалниците за тяхната работа и им пожела да успяват в още предизвикателства.

‘’Всяка година ме изненадвате – миналата година надминахте всички мои очаквания, а тази година ги надминахте отново, каза още той. За мен е огромна радост, привилегия и гордост да бъда във вашата кампания тази вечер, защото вие сте гласът на гражданите, вие сте пулсът на тяхното ежедневие и намирате решенията на техните проблеми’’, заяви Кремлис.

„Вълнуващо е да държа тази прекрасна награда – “Кмет на годината” и тя да бъде за моя роден Ивайловград. Той се превърна в емблема и приемам тази награда като признание за труда на моите съграждани и колеги в общината и администрацията. Благодаря за доверието – аз започвам моят работен ден с една максима: “Да направя така, че хората в моя град да се чувстват по-добре”, каза Диана Овчарова на церемонията.

Припомняме, че през изминалата 2015 година г-жа Овчарова спечели наградата „Кмет на годината“ в насока туризъм. „Януари месец, тази година, имаше номинация в конкурса „Кмет на месеца“,  също така, тя получи награда за кмет на месец юли на тема „Отдих и спорт“ в категория „Общини с население до 20 000 души“.

Благодарим на всички гласували!

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?start=70#sigProId0bddad2cb7

Кметът и председател на читалището в Ивайловград получи една от най-престижните награди в областа на културата, просветата и духовността, а именно плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на Президента на Република България.
В Деня на будителите, 160 годишнината от създаването на читалищното дело в България и за нейния значим принос в просветата и духовността, държавният глава Росен Плевнелиев връчи престижната награда на Диана Овчарова.
Тази награда е повод за гордост не само на председателя на читалището, а и на всички читалищни дейци, които ежедневно раздават своята любов и творчество в името на културния живот в Ивайловград.
Читалището ни е доказателство за високото културното ниво на града ни! В него ивайловградчани умело поддържат богатата традиция на района ни и духа на жителите!

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?start=70#sigProIdb13a3ac92e

 

 

 

 

 

 

 

На 2 ноември, на официална церемония в Гранитна зала на Министерски съвет, Кметът на община Любимец Анастас Анастасов получи споразумение за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ Любимец – Ивайловград.  

МИГ е сред първите 36 в страната, които подписаха договори за изпълнение на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Осигурените средства за финансиране изпълнението на проекти по линията на Стратегията на МИГ, са в размер на  2 933 745 лв. за общините Любимец и Ивайловград.

 Г- н Анастасов получи споразумението лично от Премиера Бойко Борисов, който призова за максимално усвояване на средствата, за да се подобри стандарта на живот на местното население.

На церемонията присъстваха Министърът на земеделието и храните Десислава Танева и директорът на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.

С този договор се поставя началото на функциониране на Местна инициативна група Любимец – Ивайловград, чиято идея е  да бъдат финансирани дейности, свързани с инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микропредприятия, туризъм, опазване на културното наследство на териториите, ще бъдат подпомогнати земеделски стопани и неправителствени организации на територията на двете общини.

Въз основа на Програмата за развитие на селските райони МИГ-Любимец - Ивайловград разработи своя Стратегия, в която са описани мерките, по които ще може да кандидатства местното население. Всички мерки, са описани в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на адрес  http://mig.lyubimets.org/ .

Сградата, в която ще се помещава МИГ, е на адрес: гр. Любимец, ул. „Цар Освободител“ № 11 (вход от към ул. „София“). Там ще работи екип, който ще се състои от трима служители – Изпълнителен директор, експерт по прилагане на стратегията и счетоводител. Основната роля на екипа ще бъде да дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение подготовката на техните проекти и подпомага методически получателите на финансова помощ. Готовите проектни предложения трябва да са съобразени с изискванията, заложени в стратегията, която е изготвена изцяло с направленията на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

 

Общинска администрация Ивайловград положи много усилия в посока решаване на част от проблемите, свързани с остарялата водопроводна мрежа на Ивайловград и подобряване на подземната инфраструктура на града.

Общината заложи в капиталовия си списък, средства за ремонт на част от водопроводната мрежа на града.

На експертен съвет с председател арх. Георги Ангелов- главен архитект на Община Ивайловград, проектът беше одобрен с Решение № 1., протокол № 11 от 27.10. 2016 г. на ОЕСУТ.

Община Ивайловград има издадено разрешение за строеж на 27.10.2016 г., за „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: „Г. С. Раковски’’, „Христо Ботев’’, Св. Св. Кирил и Методий’’ – гр. Ивайловград и ул.”Армира’’, с. Свирачи и подмяна на водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда на ул. „Армира’’4, гр. Ивайловград.

Подобекти:

1 .”Реконструкция на водопровода по ул. „Г. С. Раковски’’, гр. Ивайловград’’

2 .”Реконструкция на водопровода по ул. „Христо Ботев’’ гр. Ивайловград’’

3 .”Реконструкция на водопровода по ул. Св. Св. Кирил и Методий’’ – гр. Ивайловград’’

4.’’Реконструкция на основен разпределителен водопровод в с. Свирачи, община Ивайловград’’

5.”Подобект: Реконструкция на СВО  на жилищна сграда на ул. „Армира’’ 4, гр. Ивайловград’’

 

Водопроводната мрежа в Ивайловград  е силно амортизирана и остаряла, а с реализирането на проекта целим съществуващият проблем с недостига на вода до всички жилищни сгради да бъде решен.

Уведомяваме Ви, че започна раздаването на хранителни продукти от втория допълнителен транш на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се  лица от 24.10 до 11.11.2016 г. по списъците с допълнителните правоимащи лица, предоставени от Дирекциите „Социално подпомагане’’.

 

Право на подпомагане по тази програма имат:

1. Лица /семейства с постановени откази от подпомагане с целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП за отоплителен сезон 2014/2015 г., поради средномесечен доход, надвишаващ определения диференциран минимален доход.

2. Лица/семейства с постановени откази от подпомагане с целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД07-5 от 16.05.2008 г., на МТСП за отоплителен сезон 2014/2015 г., поради неизпълнение на чл.10, ал.1,т.7 от ППЗСП – безработните лица да са с регистрация в Дирекция „Бюро по труда’’ най- малко 6 месеца  преди подаване на молбата – декларация, т.е. лица без необходимата регистрация в ДБТ.

3. Лица/семейства с постановени откази от подпомагане с целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД07-5 от 16.05.2008 г., на МТСП за отоплителен сезон 2014/2015 г., извършили сделки с недвижими имоти - прехвърляне на имот срещу заплащане, задължение за издръжка или дарение през последните 5 години.