kuxniaОбщина Ивайловград започна реализацията на проект “Разкриване на обществена трапезария в община Ивайловград". Проектът се финансира от Фонд “Социално подпомагане” при Министерството на труда и социалната политика.

Обществената трапезария  ще доставя безплатна храна на 35 лица и семейства на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи, самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии, инвалиди.

Социлната услуга на трапезарията ще се осъществява от Домашния социален патронаж- Ивайловград на територията на четири населени места в Ивайловград, кв.”Лъджа”, с.Славеево и с.Драбишна в периода  от 01.12.2009 г. до 31.03.2010 г.

Във връзка със старта на проекта започна набирането на заявления-декларации от лица, отговарящи на условията да са:

на месечно подпомагане, с доказана липса на доходи, самотно живеещи, с минимални пенсии, инвалиди.

Заявленията-декларации се подават в Домашния социален патронаж в срок до 26.11.2009 г.

Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Ивайловград, ще извърши подбор на бенефициентите.

С всяко едно от одобрените лица ще бъде сключен договор за  предоставяне на социалната услуга.

edenИвайловград бе шестия град, в който се представиха условията, целите и задачите на  проекта за участие в националния конкурс в рамките на EDEN 4- Отлична българска туристическа дестинация за 2010 година –„Водата – извор на живот и благоденствие”.

Ръководителят на проекта Анелия Крушкова акцентира върху главната цел – популяризирането на нововъзникващи туристически дестинации, свързани с водни ресурси и създаващи условия за предоставяне на качествена и нетрадиционна туристическа услуга, акцентираща върху опазването на околната среда и предполагаща икономически растеж.

Конкурсът е част от програма на Европейската комисия „Нови индустрии, туризъм и корпоративна социална отговорност”. Включват се 23 страни от Европейския съюз и амбицията е да се създаде мрежа от всички участници, което със сигурност ще промени облика на туризма в Европа, сподели Анелия Крушкова. В картата на Европа се вписват именно тези непознати дестинации, спечелили конкурса в съответнат


Крайният срок за подаването на проектите е до 22 февруари следващата година. При оценяване на проектната идея в първите десет, дестинацията ще бъде рекламирана безплатно в национални печатни и елктронни медии, а при класиране в първите пет ще може да се презентира района на специална пресконференция в България, ще се публикуват рекламни материали у нас и в чужбина.а страна. Миналогодишният победител е читалището в Белица, информира Крушкова. Няма никакво ограничения за участниците. Те могат да бъдат физически или юридически лица, неправителствени организации, сдружения.

Повече информация на : www.edeniv.com