с. Свирачи

Кмет: Тянка Димитрова Пехливанова

тел: 03665 22 25

Населени места: с. Орешино


 с. Белополци

Кмет: Шюкрие Реджеб Исмаил

тел: 03666 23 25


 с. Железино

Кмет: Анифе Ахмед Ълдъз

Населени места: с. Ленско, с. Нова ливада, с. Горско

тел: 03662 22 34


 с. Гугутка

Кмет: Съби Альошев Башев

Населени места: с. Бели дол, с. Ботурче, с. Ветрушка, с. Вис, с. Гнездаре, с. Казак

тел: 03662 22 54


  с. Планинец

Кмет: Неврие Юсеин Юсеин

Населени места: с. Брусино, с. Глумово, с. Карловско, с. Сборино, с. Соколенци, с. Чучулига

тел: 03662 23 33


с. Плевун

Кмет: Таня Петрова Четелязова

тел: 03664 22 66

Населени места: с. Костилково


с. Кондово

Кмет: Красимир Бисеров Асенов

тел: 03664 22 33

Населени места: с. Железари

 


с. Белополяне

Кмет: Недялка Стоянова Александрова

тел: 03665 25 22


с. Долно Луково

Кмет: Христина Асенова Кюпекчиева

Тел: 03661 81 71

Населени места: с. Горно луково, с. Меден бук


с. Славеево

Кмет: Емил Асенов Палазов

тел: 03661 40 05


с. Бял градец

кмет: Зекирия Хасан Емин

мобилен телефон: 0884944624


с. Кобилино

Кмет: Ахмед Ахмед Адем                 

мобилен телефон: 0888056036


с. Пъстроок

кмет: Басри Хасан Исмаил

мобилен телефон: 0879375699

 


с. Розино

кмет: Мюмюн Юмер Юсеин

мобилен телефон: 0887184324


с. Конници

кмет: Мустафа Хасан Рамаданоглу

мобилен телефон: 0884484189

 


 

с. Черни рид

Кмет: Стела Бонева Йорданова  

тел. 03661 81 57

Населени места: с. Горноселци, с. Долноселци


с. Камилски дол

Кметски наместник: Aнушка Георгиева

тел. 03661 40 53


с. Хухла

Кметски наместник: Петър Димитров Кондузов                  

тел 03661 88 10

Населени места: с. Ламбух


с. Попско

Кметски наместник: Ахмет Мустафа Юсеин

тел. 03666 22 30

Населени места: с. Бубино, с. Пашкул, с. Черничино,


с. Мандрица

Кметски наместник: Веселин Димитров Абаджиев

тел: 03665 24 77

Населени места: с. Одринци, с. Сив кладенец


 с. Покрован

Кметски наместник: Иванка Бакалова

тел: 03667 22 25

 

 


с. Драбишна

кметски наместник: Василка Николова Стамболова

тел: 03661 80 17