Заповед 029 от 01.02.2017 г. за образуване и утвърждаване на избирателни секции на територията на Община Ивайловград за произвеждането на Избори за Народно събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г. - Вижте ТУК

Заповед 038 от 07.02.2017 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци в град Ивайловград - Вижте ТУК

Предварителен избирателен списък за произвеждане на Избори за народни представители на 26 март 2017 г., в община Ивайловград, част първа, качен на 08.02.2017 г. - Вижте ТУК

Предварителен избирателен списък за произвеждане на Избори за народни представители на 26 март 2017 г., в община Ивайловград, част втора, качен на 08.02.2017 г. - Вижте ТУК

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) Ивайловград за произвеждане на Избори за Народно събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г. - Вижте ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ - ВИЖТЕ TУК

Заповед №066 за определяне на местата за поставяне на агитационните материали - Вижте ТУК

Транспортна схема за извозване членовете на секционните избирателни комисии за провеждането на Избори за Народно събрание на Република България на 26 март 2017 г. - Вижте ТУК

Транспортна схема за извозване членовете на секционните избирателни комисии за провеждането на Избори за Народно събрание на Република България на 25 март 2017 г. - Вижте ТУК

Заповед за образуване и утвърждаване на подвижна избирателна секция на територията на Община Ивайловград – изтегли от ТУК

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на подвижните секции на територията на Община Ивайловград - Вижте ТУК

Списък на заличените лица от избирателните списъци в Изборите за народни представители на 26 март 2017г. – Вижте ТУК

Съобщение за обучение на СИК - Ивайловград - вижте ТУК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА 26 МАРТ 2017 Г. В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД - ВИЖТЕ ТУК