Банкови сметки на Община Ивайловград може да изтеглите от ТУК

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. може да изтеглите от ТУК

Баланс на Община Ивайловград към 31.12.2016 г. - Вижте ТУК

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. - Вижте ТУК

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г. - Вижте ТУК

Отчет за приходите и разходите на Община Ивайловград към 31.12.2016 г. - Вижте ТУК

Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г. - Вижте ТУК

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС - Вижте ТУК

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ - Вижте ТУК

Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз РА - Вижте ТУК

Бюджет на Община Ивайловград за 2017 г. - приложение 1, публикувано на 09.02.2017 г. - Вижте ТУК

Приложение 2, публикувано на 09.02.2017 г. - Вижте ТУК

Списък на общински пътища, съгласно Приложение № 2 - Програма за капиталови разходи 2017 г., публикувано на 09.02.2017 г. - Вижте ТУК

Решение 105 от 07.07.2016 г. - изтегли от ТУК

Приложение 1 към решение 105 - изтегли от ТУК

Приложение 2 към решение 105 - изтегли от ТУК

Отчети, данни за изпълнение на бюджета,средствата от Европейския съюз и чужди средства -изтеглете от ТУК

Отчет за изпълнение на бюджета -изтеглете от ТУК

Отчет за изпълнение на бюджета - изтеглете от ТУК

Отчет за изпълнение на бюджета -изтеглете от ТУК

Отчет на бюджет - 31.03.2016 г. изтеглете от ТУК

Бюджет на община Ивайловград изтеглете от ТУК

Отчет на бюджет 2015 г. изтеглете от ТУК

Обява за публично обсъждане на проект на бюджет за 2016 г. на Община Ивайловград изтеглете от ТУК

Правила за съставяне, използване и отчитане на бюджета на община Ивайловград изтеглете от ТУК

Счетоводна политика на Община Ивайловград 2016 г. изтеглете от ТУК

Инструкция за бракуване, трансформиране и унищожаване на ДМА и МЗ в община Ивайловград изтеглете от ТУК

Вътрешни правила за предварителен контрол и прилагане на системата за двойния подпис изтеглете от ТУК

Вътрешни правила за финансово управление и контрол изтеглете от ТУК

Програма за капиталови разходи 2016 изтеглете от ТУК

Бюджет 2016 изтеглете от ТУК

Бюджет за 2016 за училищата и детските градини в община Ивайловград изтеглете от ТУК