Започва проект „Помощ и подкрепа“

О Б Я В А Община Ивайловград  стартира на  01.02.2013 г. изпълнение на Проект ”Помощ и подкрепа”, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Стойността на...

КМЕТЪТ ВРЪЧИ ДОГОВОРИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА’’

След проведено интервю на 22.02.2016 г.  днес, кметът на община Ивайловград  Диана Овчарова връчи договорите на класираните кандидати, подали заявления за заемане на длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна...

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА“

На 17.03.2016 г. от 12.00 часа в малката зала на НЧ ”Пробуда – 1914” Ивайловград се проведе встъпителна пресконференция по повод стартирането на проект „Социална подкрепа в домашна среда“. Проектът „Социална подкрепа в домашна среда” с бенефициент Община Ивайловград...

ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ДОМА И ОБЩНОСТТА

Община Ивайловград вече десети поред месец успешно реализира дейности по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална...

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ДОМА И ОБЩНОСТТА

Община Ивайловград вече пети поред месец успешно реализира дейности по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема “Независим живот” BG05M9OP001-2.002, по Проект „Социална подкрепа в домашна среда”, договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001 и оглед осигуряване на по-голяма публичност, прозрачност...