Решения от Заседание №3 от 12.05.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ 12.05.2021 г.   ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЯ Приложение №9 – Изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС – Ивайловград Приложение №10, изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС – Ивайловград Приложение №11, изменено...

Решения от заседание №2 от 02.03.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ 02.03.2021 ГОДИНА Приложение към Решение №22 от 02.03.2021 г. на ОбС – Структура 2021 Приложение към Решение №23 от 02.03.2021 г. на ОбС – Методика за отдаване под наем Ивайловград Приложение към Решение №24 от 02.03.2021 г. на...

Решения от заседание №1 от 28.01.2021 година

Решения от заседание №1 от 28.01.2021 година Приложение №1 към Решение №1 от 28.01.2021 г. – Отчет Председател второ полугодие 2020 Приложение №1 към Решение №2 от 28.01.2021 г. – О Т Ч Е Т 2-2020 Приложение № 1 към Решение №3 от 28.01.2021 г. –...

Решения от заседание №10 от 21.12.2020 г.

Решения от заседание №10 от 21.12.2020 г. Приложение №1 към Решение №164 от 21.12.2020 г на ОбС Ивайловград Разчет за финансиране на капиталовите разходи, приет с решение №162 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград...

Решения от заседание №9 от 03.12.2020 г.

Решения от заседание №9 от 03.12.2020 г. Програма читалище, приложение към решение №137 Културен календар община Ивайловград 2021 г., приложение към решение №138 Спортен календар община Ивайловград 2021, приложение към решение №139...

Решения от заседание №8 от 08.10.2020 г.

Решения от заседание №8 от 08.10.2020 г. Приложение към Решение №109 от 08.10.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Приложение към Решение № 110 – Разчет за финансиране на капиталови разходи...