Решения от заседание №6 от 03.09.2021 г.

Решения от заседание №6 от 03.09.2021 г. Отчет Председател първо полугодие 2021 – Приложение №1 към Решение №112 от 03.09.2021 г. ОТЧЕТ НА КМЕТА 2020 – Приложение №1 към Решение №113 от 03.09.2021 г. НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ...

Решения от Заседание №5 от 22.07.2021 г.

Решения от Заседание №5 от 22.07.2021 година Годишен план 21 – Приложение №1 към Решение №83 от 22.07.2021 г. График 21 – Приложение №2 към Решение №83 от 22.07.2021 г. Приложение №4, изменено с Решене №82 от 22.07.2021 г. на ОбС...

Решения от Заседание №3 от 12.05.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ 12.05.2021 г.   ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЯ Приложение №9 – Изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС – Ивайловград Приложение №10, изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС – Ивайловград Приложение №11, изменено...

Решения от заседание №2 от 02.03.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ 02.03.2021 ГОДИНА Приложение към Решение №22 от 02.03.2021 г. на ОбС – Структура 2021 Приложение към Решение №23 от 02.03.2021 г. на ОбС – Методика за отдаване под наем Ивайловград Приложение към Решение №24 от 02.03.2021 г. на...