Решения от заседание №3 от 21.04.2022 г.

Решения от заседание № 3 от 21.04.2022 г. Приложение №1 към Решение №18 от 21.04.2022 г. на Общински съвет – Отчет решения ОбС август – декември 2021 Приложения към Решения №20 Приложение №1 към Решение №47 – Годишен план за развитие на социалните...

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г. Приложение №1 към Решение №1 от 17.02.2022 г. – Отчет на Председател за второ полугодие – 2021 г. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ивайловград изменен с Решение №2 от 17.02.2022 г....

Решения от заседание №9 от 23.12.2021 г.

Решения от заседание №9 от 23.12.2021 г. Приложение към Решение №164/23.12.2021 г. на Общински съвет Ивайловград – КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2022 г. Приложение към Решение №165/23.12.2021 г. на Общински съвет Ивайловград – СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА...

Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г.

Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г. Приложение към Решение №142 от 18.11.2021 г. Отчет на Кмета за изпълнение решенията на ОбС Приложение към Решение №144 от 18.11.2021 г. Правилник Ивайло Балабанов Приложение към Решение №145 от 18.11.2021 г. Приложение №1 към...