Решения от заседание №4 от 09.05.2023 г.

Приложение №1 към Решение №48 от 09.05.2023 г. – Програма за управление на общинската собственост 2023 г. Приложение №1 към Решение №49 от 09.05.2023 г. – Общинска ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ-Община Ивайловград Приложение №1 към Решение №50...

Решения №1 / 30.01.2023 г.

Решения от заседание № 1 от 30.01.2023 година Приложение №1 към Решение №1 от 30.01.2023 г. – Отчет Председател второ полугодие 2022 Приложение №1 към Решение №2 от 30.01.2023 г. – ОТЧЕТ НА КМЕТА 2021 Приложение №1 към Решение №12 от 30.01.2023 г. –...

Решения от заседание №10 от 20.12.2022 г.

Решения от заседание № 10 от 20.12.2022 г. Приложение №1 към Решение №139 от 20.12.2022 г.  – АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ Приложение №1 към Решение №144 от 20.12.2022 г. – Разчет за финансиране на капиталови разходи...

Решения от заседание №9 от 01.12.2022 г.

Решения от заседание № 9 от 01.12.2022 г. Годишен план за ползване на дървесина, приложение №1 към Решение №124 от 01.12.2022 г. График за продажба на дървесина, приложение №2 към Решение №124 от 01.12.2022 г. Културен календар, приложение №1 към Решение №134 от...