Решения от Заседание №4 от 19.04.2024 г.

Решения от Заседание №4 от 19.04.2024 г. ПРОТОКОЛ №4 от 19.04.2024 г. Приложение към Решение №49 от 19.04.2024 г. – Списък с одобрени кандидати за процедури Ин витро Приложение към Решение №62 от 19.04.2024 г. – Разчет за финансиране на капиталови разходи...

Решения от Заседание №2 от 16.02.2024 г.

Решения от Заседание №2 от 16.02.2024 г. ПРОТОКОЛ №2 от 16.02.2024 г. Приложение №1 Бюджет 2024 г. Приложение №2 KR_2024_01_7602 -01 Приложение №3_Справка за разпределение на преходния остататък_ Приложение №4 – Списък на пътуващи Приложение №5 Индикативен...

Решения от Заседание №1 от 24.01.2024 г.

Решения от Заседание №1 от 24.01.2024 г. Приложение към Решение №6 от 24.01.2024 г. – Списък маломерни 2023-2024 Приложение към Решение №7 от 24.01.2024 г. – Списък пасища 2023-2024 г.  Приложение 1 към Решение №1 от 24.01.2024 г. – Отчет МКБППМН...

Решения от Заседание №12 от 19.12.2023 г.

Решения от Заседание №12 от 19.12.2023 г. Правилник-за-организацията-и-дейността-на-Общински-съвет-Ивайловград Приложение-№7-изменено-с-Решение-№175-от-19.12.2023-г.-на-ОбС-Ивайловград-1 Приложение-№9-изменено-с-Решение-№175-от-19.12.2023-г.-на-ОбС-Ивайловград-1...

Решения от Заседание №11 от 30.11.2023 г.

Решения от Заседание №11 от 30.11.2023 г. Приложение №1 към Решение №158 Приложения към Решение №159 от 30.11.2023 г. – Полски пътища Приложение №1 към Решение №162 от 30.11.2023 г. – Програма на НЧ Пробуда 1914 за 2024...