Решения от заседание №3 от 21.04.2022 г.

Решения от заседание № 3 от 21.04.2022 г. Приложение №1 към Решение №18 от 21.04.2022 г. на Общински съвет – Отчет решения ОбС август – декември 2021 Приложения към Решения №20 Приложение №1 към Решение №47 – Годишен план за развитие на социалните...

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г. Приложение №1 към Решение №1 от 17.02.2022 г. – Отчет на Председател за второ полугодие – 2021 г. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ивайловград изменен с Решение №2 от 17.02.2022 г....