РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ № 7 от 04.09.2023 Г.

Решения от заседание № 7 от 04.09.2023 година Приложение №2 към Решение №109 от 04.09.2023 г. – Отчет_СЕС- КСФ_РА_ДЕС_2022 г. Приложение №3 към Решение №109 от 04.09.2023 г. – Месечен отчет за 2022 Декември 7602 Ивайловград Приложение № 1 към Решение №110...

Решения от заседание №6 от 31.07.2023 година

Решения от заседание №6 от 31.07.2023 година Приложение №1 към Решение №92 от 31.07.2023 г. Списък на имоти частна собственостза застраховане Общинска програма за полагане на общественополезен труд, приета с Решение №90 от 31.07.2023...

Решения от заседание №5 от 22.06.2023 г.

Решения от заседание №5 от 22.06.2023 година Приложение №1 към Решение №66 от 22.06.2023 г. – Разчет за финансиране на капиталови разходи Приложение №1 към Решение №72 от 22.06.2023 г. Приложение към Решение №82 от 22.06.2023 г. – Анализ Приложение 1 към...