Решения от заседание №8 от 08.10.2020 г.

Решения от заседание №8 от 08.10.2020 г. Приложение към Решение №109 от 08.10.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Приложение към Решение № 110 – Разчет за финансиране на капиталови разходи...

Решения от заседание №7 от 23.09.2020 г.

Решения от заседание №7 от 23.09.2020 г. Приложение № 1 към Решение № 98 от 23.09.2020 г. на ОбС Ивайловград-уточнен план_отчет 2019 г Приложение № 2 към Решение № 98 от 23.09.2020 г. на ОбС Ивайловград . Отчет_СЕС- КСФ_РА_2019 приложение № 3 към Решение № 98 от...

Решения от заседание №6 от 02.09.2020 г.

Решения от заседание №6 от 02.09.2020 г. Приложение към решение №82 от 02.09.2020 г. на ОбС Ивайловград – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година III – то...