Решения от заседание №10 от 20.12.2022 г.

Решения от заседание № 10 от 20.12.2022 г. Приложение №1 към Решение №139 от 20.12.2022 г.  – АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ Приложение №1 към Решение №144 от 20.12.2022 г. – Разчет за финансиране на капиталови разходи...

Решения от заседание №9 от 01.12.2022 г.

Решения от заседание № 9 от 01.12.2022 г. Годишен план за ползване на дървесина, приложение №1 към Решение №124 от 01.12.2022 г. График за продажба на дървесина, приложение №2 към Решение №124 от 01.12.2022 г. Културен календар, приложение №1 към Решение №134 от...

Решения от заседание №8 от 27.10.2022 г.

Решения от заседание №8 от 27.10.2022 г. Приложение към Решение №105 – Разчет за финансиране на капиталови разходи Приложение към Решение №116 – ПОЛЗВАТЕЛИ по чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ Приложение №1 към Решение №107 Приложение 1 към Решение...

Решения от заседание №7 от 19.09.2022 г.

Решения от заседание №7 от 19.09.2022 г. Приложение №1 към Решение №73 от 19.09.2022 г. – Отчет на Председател първо полугодие 2022 г. Приложение №1 към Решение №74 от 19.09.2022 г. – Отчет на решенията на Общински съвет първо полугодие на 2022 г....