Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Ивайловград след 07.02.2017 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Ивайловград след 07.02.2017 г. Дата № Обект, Възложител УПИ/ПИ Населено място №2/28.02.2017 г. Жилищна сграда и гараж. Георги Пехливанов Община Ивайловград XVIII-1116 кв.28а Гр.Ивайловград №3/10.03.2017 г. Игрална...

Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград след 07.02.2017 г.

  Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград след 07.02.2017 г. №, дата Вх. Номер на заявлението Строеж Местонахождение Възложител Надзор Служебно лице забележки   №1/06.03.2017 г. 94-00-231/2/28.02.2017 г....

Регистър на зелени градски площи

Регистър на зелени градски площи № НАИМЕНОВАНИЕ ВИД ПЛОЩ М2 МЕСТОПОЛОЖДЕНИЕ РАСТИТЕЛНОСТ 1 Градска градина парк 3980 Гр. Ивайловград тревна, храстова, дървесна, цветя 2 Градски площад зелени площи 1800 Гр. Ивайловград тревна, храстова, дървесна, цветя 3 Градски...