Списък на одобрените преброители и контрольори

Преброители Иванка Кирова Иванова Людмила Таскова Димитрова Юлиян Любенов Стоянов Албена Иванова Рускова Елисавета Василева Палова София Мирчева Костова Будинка Генчева Коларова Александър Енчев Самарджиев Зоя Иванова Петрова Георги Димитров Марков Хасан Мустафа...

Обучение на преброители и контрольори

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Ивайловград, област Хасково, организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021...

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.   Преброяването чрез попълване на електронна...