Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021...

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 1 за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 2 за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния...