Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 г.

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 година. Списък на автомобили за разнос на изборни материали в община Ивайловград на 10 юли 2021 г. Транспортна схема за извозване членовете на...

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна избирателна кутия /ПСИК/ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна избирателна кутия /ПСИК/ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021...