ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 г.

Пълния документ можете да видите тук: ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НАОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 г.   ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 г. (СЪГЛАСНО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ...

Заповед № 050 05.01.2018 – утвърждаване на Формули за разпределяне на получените средства по стандарти за държавни делегирани дейности през 2018 г.

Заповед № 050 05.01.2018 – утвърждаване на Формули за разпределяне на получените средства по стандарти за държавни делегирани дейности през 2018 г.