КАК ДА ПРОВЕРИТЕ АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СИ СЕКЦИЯ

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на...

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023...

ЗАПОВЕД №372 / 07.09.2023 г. Относно ОБРАЗУВАНЕ НА 26 ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове  на 29 октомври 2023 г., във връзка с чл. 8, ал.2 и ал. 4, чл.9, ал.7 от Изборния Кодекс и Указ №146 от 31.07.2023г на Президента на Република...