РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТ ЦИК ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 Г.

  АКТИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО В изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври имате право да гласувате: Ако сте български гражданин; Навършили сте 18 години към изборния ден; Имате регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на страната към...

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019...

Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – 1 Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. –...

Заповед №404 / 09.09.2019 г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед №404 / 09.09.2019 г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019...

Заповед №398/04.09.2019 г. – Образуване на 25 избирателни секции в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 Октомври 2019 г.

Заповед №398/04.09.2019 г. относно образуване на 25 избирателни секции в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 Октомври 2019...

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 ГОДИНА

Съгласно § 153 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, избори за кмет на кметство в Община Ивайловград ще се проведат в:   НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ Кметство Планинец със съставни села 451 Глумово...