Транспортни схеми за разнасяне на изборни материали в община Ивайловград, и за извозване на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на Местни избори 2019 г.

Транспортни схеми за разнасяне на изборни материали в община Ивайловград, и за извозване на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на Местни избори на 27.10.2019...

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат  издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/...

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ – Ивайловград за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ – Ивайловград за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019...