ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПСИК, ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО ЩЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ И В СЪБОТА (17.09.2022)

Уважаеми съграждани, във връзка с крайния срок (17.09.2022 г.) за подаване на: – заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение; –...

Заповед Nº296 / 05.09.2022 г. относно определяне на секция за гласуване за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението

Заповед Nº296 / 05.09.2022 г. относно определяне на секция за гласуване за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението