ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.05.2019 г. включително/. Заявленията за...

Покана за провеждане на допълнителни консултации за определяне на състава Подвижна избирателна кутия /ПСИК/  – Ивайловград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

ДО ПП „ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ПП „ДПС” КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” ПП „ВОЛЯ” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”   ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА    П О К А Н А за провеждане на...

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с краен срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна изборна кутия и краен срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс и Писмо с Вх. № ЕП – 06 – 45 от 09.05.2019 г. Община...

РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ С ЦЕЛ РАЗЯСНЯВАНЕ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент на Република България, които ще се състоят на 26 май 2019 г., Централна избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, с които можете да се...