ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019Г.

От 10.06.2019 г (понеделник) до 14.06.2019 г. (петък) включително, в стая 205 , 2 етаж на Общинска Администрация – Ивайловград, ще бъдат изплащани възнагражденията на секционните избирателни комисии за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент...

Транспортни схеми за извозване на членовете на секционните избирателни комисии и за разнасяне на изборни материали в Община Ивайловград във връзка с провеждане на Избори за Европейски парламент

Транспортна схема за извозване на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на избори за Европейски парламент 2019 на 26.05.2019 г. Транспортна схема за разнасяне на изборни материали в Община Ивайловград във връзка с провеждане на Избори за...

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 24.05.2019 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение № 13-ЕП.  Към заявлението се прилагат доказателства,...