БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2023 г.

БЮДЖЕТ 2023 Приложение № 1 към Решение №111 от 04.09.2023 г. Приложение № 2 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – KR_2023_01_7602 -08 -ОБС Приложение № 3 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Справка за разпределение на преходния остататък_ Приложение № 4 към Решение №111...

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2020 г.

Приложение № 1 към Решение №12 – Бюджет на община Ивайловград 2020 г. Приложение № 2 към Решение №12 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи Приложение № 3 към Решение №12 – Справка за разпределение на преходния остататък от 2019 г. по бюджета на 2020 г. ...