ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗПОЛАГА С НАЛИЧНА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ДЪРВЕСИНА

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗПОЛАГА С НАЛИЧНА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ДЪРВЕСИНА

Държавно горско стопанство – Ивайловград уведомява местното население, че разполага с налична на временни складове дървесина (дърва за огрев). Домакинствата, желаещи да закупят количества от същата, могат да го направят чрез подаване на заявление в деловодството на...
МУЗИКАЛНО – АРТИСТИЧЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ ЩЕ ПРЕДСТАВИ В ИВАЙЛОВГРАД „ПО СВЕТА НА ОСЕМ РЪЦЕ И ПРЕКРАСНИ ГЛАСОВЕ“

МУЗИКАЛНО – АРТИСТИЧЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ ЩЕ ПРЕДСТАВИ В ИВАЙЛОВГРАД „ПО СВЕТА НА ОСЕМ РЪЦЕ И ПРЕКРАСНИ ГЛАСОВЕ“

Заповядайте на 18 ноември, от 18:00 ч. в зала „Ивайло Балабанов“ на НЧ “Пробуда 1914“ Ивайловград Вход: СВОБОДЕН Очаква ви едно пътешествие из цялата планета с шедьоври на различни композитори от далечното минало до наши дни, като всички...

Заповед № 149 / 05.04.2023 г. относно одобрение на констативен протокол от 30.03.2023 г. на комисията по чл. 196 от Закона за устройство на територията при Община Ивайловград, назначена със заповед № 132 / 28.03.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград относно сграда с кадастарален номер 234 от кв. 20 по ПУП на с. Камилски дол, общ. Ивайловград, собственост на „Български пощи“ и Георги Иванов Илчев, съгласно АДС № 35 / 01.06.1953 г. и нотариален акт № 28, том I, дело № 26, 19.11.2019 г.

Заповед № 149 / 05.04.2023 г.