СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А,...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А,...

На вниманието на живущите в селата Планинец и Черни рид

След извършено изследване на проби на вода от местни водоизточници на територията на селата Планинец и Черни рид от РЗИ-Хасково е установено, че водата от следните местни водоизточници не е годна за пиене: – чешма в с.Черни рид, – чешма в с.Планинец Във връзка с...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ”

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ”

Национален литературен конкурс за поезия „Ивайло Балабанов“  в чест на родения в село Хухла, община Ивайловград – български писател и поет – Ивайло Балабанов За участие в конкурса е необходимо, в срок до 24 май 2022 г., да бъдат представени: Авторски поетични творби –...