ВНИМАНИЕ! ПОВИШЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ!

ВНИМАНИЕ! ПОВИШЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ!

Предвид очакваните високи температури, уведомяваме жителите на община Ивайловград, че за днес и утре /27 и 28 юли/ е обявен червен код за пожарна опасност за територията на област Хасково. В тази връзка отправяме апел към всички земеделци и посетители в горски...

Заповеди №359 – 371 от 26.07.2021 г. относно определяне спечелилите участници в конкурси за земеделски земи

ЗАПОВЕД №359 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №360 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №361 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №362 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №363 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №364 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №365 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №366 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №367 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД...

Заповеди №352 – 358 / 26.07.2021 г. относно определяне на класирани участници в конкурси за земеделски земи

ЗАПОВЕД №351 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №352 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №353 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №354 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №355 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №356 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №357 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №358 / 26.07.2021...