КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Ето, че отново дойде онова време от годината, в което всички сме притаили дъх и с трепет очакваме едни от най-светлите и благословени празници. Представяме Ви празничната програма, с която Ви пожелаваме последния месец от годината да бъде изпълнен с усмивки, коледно...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел I, точка А...

Обществено обсъждане на Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград

               Община Ивайловград обявява обществено обсъждане относно   Промяна на    Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград             Очакваме Вашите мнения и предложения от 28.11.2022 г....

ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква“Б”...