ПРОГРАМА ЗА ОТКРИВАНЕТО НА АНТИЧНА ВИЛА „АРМИРА“

ПРОГРАМА ЗА ОТКРИВАНЕТО НА АНТИЧНА ВИЛА „АРМИРА“

Представяме Ви програмата за предстоящите събития, които ни очакват при откриването на най-емблематичния за Ивайловград туристически обект – Антична вила „Армира“:18:00 ч. – Заключителна пресконференция за отчитане резултатите от проекта;място: Посетителски...

Съобщиние за допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2024 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през2024 година“ приета с Решение №5/24.01.2024г. на...
АНТИЧНА ВИЛА „АРМИРА“ – ЗАВЪЩАНЕТО НА ЕДНА СЪЖИВЕНА ЛЕГЕНДА

АНТИЧНА ВИЛА „АРМИРА“ – ЗАВЪЩАНЕТО НА ЕДНА СЪЖИВЕНА ЛЕГЕНДА

Имамe удоволствието да Ви поканим на тържествена церемония по откриването на Антична вила “Армира”.  21 юни /петък/ 2024 г.Новото ни антично бижу ще Ви очаква следващия петък, за да прекрачите прага на един обновен, забележителен дом на тракийска, аристократична...

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне,  Горно луково и Меден бук

О  Б  Я  В  А На основание чл. 293, т.2 от ЗПУО, Заповед № 285/11.06.2024г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи и Решение на общо събрание  с Протокол № 7 от 11.06.2024г. О   Б   Я   В   Я   В   А ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок...