Публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград

Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на  настоящия проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград, се предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 30...
ЗИМНА ОБСТАНОВКА КЪМ 09:30 ч.

ЗИМНА ОБСТАНОВКА КЪМ 09:30 ч.

Зимната обстановката към 09:30 часа на 12.01.2022 г. е следната:   На територията на община Ивайловград няма бедстващи хора. В населените места от цялата община има ток и водоподаване. Почистени са пътищата на територията на община Ивайловград и към момента те са...