7 лица започнаха работа по „Регионална програма за заетост” от 01.06.2019 г., стартира Регионална програма за заетост на територията на Община Ивайловград. Своите трудови договори получиха 7 лица. Ангажираните лица ще работят за срок от 6 месеца, на длъжност „Общ работник” и ще обслужват град Ивайловград. Дейностите, които ще извършват са свързани с поддържане и почистване на общински сгради и прилежащите им терени, почистване на гробищни паркове, косене, изрязване и подрязване на дървета и храсти, поливане, оформяне на цветни алеи и други.