Днес на 19 март 2019 г., отбелязваме Световния ден на социалната работа. Денят, в който насочваме вниманието си към социалните работници и всички работещи в социалната сфера – към тези, за които работата е признание и ежедневно предизвикателство.

В Ивайловград празникът бе отбелязан с посещение на ученици от „Клуб на ООН“ с ръководител г-жа Милена Димова към Средно училище „Христо Ботев“ гр. Ивайловград в Дирекция „Социално подпомагане“, Общинско социално предприятие „Социални услуги“ – Ивайловград, Дом за стари хора – Ивайловград и Дневен център за деца с увреждания – Ивайловград.

На посетените места, учениците от осми, девети, десети и единадесети клас се запознаха отблизо с дейността на социалната работа и колко отговорна е всъщност.

Община Ивайловград отправя искрени поздравления към всички работещи в сферата на социалната дейност. Дължим истинско уважение към труда на хората от тази трудна професия, които всеки ден те доставят на нуждаещите се надежда и упование. Те са хората, които влизат в домовете на пострадалите и болните, на бедните и на самотните, и оставят там част от своето сърце. Топъл обяд, топла дума и истинска подкрепа, са само част от работата им, която вършат в полза на обществото.

Честит празник!