След проведена работна среща между Кмета на община Ивайловград с директорите на училищата от общината, бе решено, 04.02.2019 г.  /понеделник/, да бъде неучебен ден със Заповед № 051/01.02.2019 г.  на Кмета на община Ивайловргад.

Решението бе взето, след уверението на директорите на училищата, че обявяването на 04.02.2019 г. за неучебен ден, по никакъв начин няма да попречи на успешното приключване на първия срок за учебната 2018/2019 г.

До конкретното решение се стигна, след като стана ясно, че 05.02.2019 г. /вторник/, с Решение на Министерство на образованието и науката, денят е определен като междусрочна ваканция. Така учениците в община Ивайловград ще почиват четири последователни дни – събота, неделя, понеделник и вторник.

Другият обявен за неучебен и неприсъствен ден за всички училища на територията на община Ивайловград е 14 февруари – Официален празник на град Ивайловград, със Заповед №053/01.02.2019 г. на Кмета на община Ивайловргад.