През 2018 г. Община Ивайловград е издала 23 разрешения за строеж, 5 от които подадени от Община Ивайловград. Разрешенията за строеж през 2017 година са 32, като 22 от тях са били подадени от Община Ивайловград.

Проектите, за които Община Ивайловград е получила разрешителни за строежи са за Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на с. Ламбух, общ. Ивайловград; Реконструкция и рехабилитация на улици ”Армира”,”Орфей”,”Възрожденска”, ”Асен Златаров”, ”Иван Вазов”, ”Св.Климент Охридски”, ”Христо Ботев”; Изграждане на многофункционална спортна площадка за минифутбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий, с. Железино”; Ремонт и реконструкция на горски пътища на територията на Община Ивайловград в селата Белополяне, Горноселци, Бубино, гр. Ивайловград; Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път III-598” Ивайловград-Свирачи-Мандрица.

По-големият проект, подаден от частно лице, и получил разрешение е на фирма „Агро Трейд Къмпани“ ЕООД за изграждането на цех за преработка на селскостопанска продукция (цех за ядки).

Целият регистър на издадените разрешения за строеж в Община Ивайловград през 2017 г. и 2018 г. можете да видите ТУК.