Уважаеми съграждани,

Напомняме, че на 17 септември изтича срокът за подаване на заявления за:

✅Гласуване по настоящ адрес
✅Гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания
1️⃣ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.
➡ Когато постоянният и регистрираният в общината настоящ адрес на избирателя са в различни населени места, той може на основание чл. 36 от Изборния кодекс да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17 септември 2022 г. включително. Заявлението се подава по образец утвърден от Централната избирателна комисия – Приложение № 21-НС от изборните книжа.
➡Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРББ, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер, като електронен подпис не се изисква. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.
2️⃣ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.
➡ Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.