Община Ивайловград кандидатства и бе одобрена по проект по целева програма “Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.” Предстои подписване на договор.

Проектът, на обща стойност от 14 833.50 лв., предвижда предоставяне на безплатна, топла храна на 155 души от община Ивайловград (по населени места – гр. Ивайловград, Камилски дол, Белополяне, Славеево, Бялградец, Гугутка, Драбишна, Свирачи, Орешино, Плевун, Долно Луково, Меден бук, Железари, Попско, Железино, Ленско, Пъстроок, Мандрица, Хухла, Ламбух и Кондово).

Потребителите на услугата са уязвими лица и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредното положение. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Приготвената топла храна, включваща – супа, основно ястие и хляб, ще се доставя до дома на потребителите от общинско предприятие „Социални услуги”.

Ще бъдат спазени всички саниратно – хигиенни изисквания, в съответствие с установените и необходими противоепидемични мерки.

Периодът, за който ще бъде осигурен топъл обяд на потребителите е 1 май 2020 г. – 19 юни 2020 г.