На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.
 
Днес служителите на общинска администрация – Ивайловград започнаха деня си с празнично настроение.
Кметът на община Ивайловград, г-жа Диана Овчарова покани зрелостниците от 12 клас от СУ ‘’Христо Ботев’’, за да се запознаят отблизо със структурата на общината. Г-жа Овчарова, г-н Кръстю Делииванов -заместник-кмет на община Ивайловград, и г-жа Виолета Недялкова – директор на дирекция „Строителство и инвестиции“ в община Ивайловград посрещнаха дванадесетокласниците и обясниха как функционира общинската администрация.
Чрез „Деня на отворените врати“ зрелостниците получиха възможността да се потопят в работната атмосфера и динамика на местното самоуправление.
 
„Денят на отворените врати“ има за цел да информира обществеността за дейността на администрацията и усилията, които полага ръководството за повишаване на прозрачността и улесняване достъпа до административните услуги.