ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Относно: Предстоящата Национална инициатива-среща „Завръщане към корените“, 25 април 2020 г., Ивайловград

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В 11-ТА НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА-СРЕЩА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“, 25 АПРИЛ 2020 Г., ИВАЙЛОВГРАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ТРАКИЙЦИ И МАЛОАЗИЙЦИ,
УВАЖАЕМИ ПОТОМЦИ НА ТРАКИЙСКИ И МАЛОАЗИЙСКИ БЕЖАНЦИ,
УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

Ние от Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ предложили в Националната програма за дейността на СТДБ през 2020 г. отново да бъде включена нашата Национална инициатива – среща „Завръщане към корените“ и тя да бъде проведена на 25 април 2020 г. в Ивайловград, като инициатори и организатори на една от най-мащабните инициативи провеждани с тракийци и малоазийци и потомците на тракийски и малоазийски бежанци от цялата страна, желана и очаквана от хиляди, следим постоянно епидемичната обстановка в страната – следим мерките предприети от Правителството на Р България, на Българския щаб срещу разпространението на коронавируса, на Община Ивайловград, на СТДБ, като основната ни цел в настоящия момент е и си остава запазване здравето и живота на участниците в Националната инициатива – среща „Завръщане към корените“. на техните близки и роднини и приятели.
Не можем да прогнозираме как и в каква насока ще се промени епидемичната обстановка в следващите дни и месеци, а здравето на нашите тракийци и малоазийци и потомците на тракийските и малоазийските бежанци, участници в Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“ планирана да бъде проведена на 25 април 2020 г. в Ивайловград, както и на техните близки и роднини и приятели и участниците в отделните сетове от програмата на срещата е първостепенен наш приоритет.
Затова нашето решение във връзка с провеждането на предстоящата поредна Национална инициатива-среща „Завръщане към корените“ на 25 април 2020 г. в Ивайловград и настъпилата епидемична обстановка в страната и мерките наложени от Правителството на Р България, на Българския щаб срещу разпространението на коронавируса, на Община Ивайловград, на СТДБ е както следва:
11-ТА НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА – СРЕЩА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“ ПРЕДСТОЯЩА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 25 АПРИЛ 2020 г. В ИВАЙЛОВГРАД, СЕ ОТЛАГА ВЪВ ВРЕМЕТО ЗА ДРУГА ПО ДАЛЕЧНА ДАТА ПРИ ПО-СПОКОЙНО, ПО-ЗДРАВО, ПО-ДОБРО ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКИ, КОЯТО ДАТА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА И ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПОВЕСТЕНА.
Вярваме, че това е най-правилното решение, около което всички се обединихме и съорганизатори и домакини на срещата.
Вярваме предвид епидемичната обстановка в страната и наложените мерки от Правителството на Р България, на Българския щаб срещу разпространението на коронавируса, на Община Ивайловград, на СТДБ относно решаването на казуса свързан с предварителната резервация в хотелите за нощувките за 24 и 25 април 2020 г. и внесената предварително договорена стойност от участниците, като капаро в съответните хотели да бъде решен на национално ниво, и в частност без да бъдат ощетени участниците в срещата сторили това преди месеци.
Възможността за преведената стойност на куверта за сета от програмата „На раздумка продължава…“ на банковата сметка обявена предварително с писмо е проучена и няма никакъв проблем стойността да бъде обратно върната чрез банков превод.
Нека заедно, обединени, отговорни, силни, разумни да пазим здравето на нашите прабаби, прадядовци, баби, дядовци, майки, бащи, деца, внуци, правнуци, нашето. На всички!
Нека заедно, обединени, отговорни, силни, разумни да устоим на предизвикателството и тежките дни.
Нека в този труден за всички период в мислите си се завърнем към корените си, нека си спомним разказите на нашите деди за преживяното от тях и в добро и в зло, за тяхната пуста съдба бежанска, как са падали, ставали и напред продължавали… Нека си спомним за тяхната вяра, сила, стоицизъм, гордост и достойнство, за всичките ония техни ценности, които и със злато не можеш да купиш… А те за щастие и до днес от поколения на поколения се предават от тракийци и малоазийци, потомците на тракийските и малоазийските бежанци, всичките те граждани на една уникална община, Община Ивайловград, където в по-спокойно, по-здраво и по-добро време за всички ни ще се съберем отново на нашата Национална инициатива-среща „Завръщане към корените“.
Благодарим Ви за съпричастността, готовността, отделеното време!
Благодарим и на всички от първа линия в тази тежка и сложна действителност, за адекватните решения и мерки, за отговорността, за всеотдайността, за неуморния труд!
Бъдете здрави и успешни!
Закриляни!
Благословени!

С УВАЖЕНИЕ,
Божана Богданова,
Председател на Тракийско сдружение „Национална инициатива
„Завръщане към корените“ и “По обратния път на дедите ни“
0886201574
bojana.bogdanova@gmail.com