Миналото ни изобилства от цяла плеяда духовници, неуморни книжовници, общественици и борци за свобода. Историята е съхранила всички тях – българските Народни Будители – живели, работели и завършили земния си път, не за лични материални блага, а в името на своята родина.
Поклон пред делата им и духовните наследствата, които са ни завещали!
Паисий Хилендарски
от Димитър Кондузов
В килията Паисий Хилендарски
пишеше с мастило и перо
на листче пред премигващата лампа –
за българите правеше добро.
Хиляда мисли – хиляда години
България не ще се спре!
– Ти, народе, събуди се! –
пишел редове след редове. –
Историята няма да умре!
Помнете я и я разказвайте,
пишете я и не ще я забравите,
пейте я да ви звучи,
да ви напомня българските дни.
Пишеше будителят ни пръв
на нас, за да напомни
що е бѝло и що стовари
върху България зло!
Събуди ни още много,
показа ни правия път под конец
и поехме по пътя Хилендарски строго,
и стигнахме чак и до днес…