По повод предстоящият Световен ден за борба със СПИН – 1 декември, доброволци от Общинска администрация – Ивайловград организираха информационна обиколка в СУ „ХРИСТО БОТЕВ“. Здравните работници в училището запознаха подрастващите с начините на заразяване с вируса на ХИВ и препоръките за предпазване от болестта. По време на информационната обиколка бяха раздадени презервативи и материали с информация и съвети за предпазване от инфекциозните болести на учениците от 8 до 12 клас,

През 2018 г. новите регистрирани случаи на ХИВ-позитивни хора в България са 220 от над 260 хиляди изследвани. Така общият брой на инфектираните в страната към момента става 2 694, като се запазва тенденцията от последните години броят на засегнатите мъже да е в пъти по-голям от този на засегнатите жени. При случаите от тази година съотношението е 9 към 1 или 199 мъже и 21 жени.
Затова даването на достатъчно информация за този проблем е от изключително значение.

ДА ПОБЕДИМ СПИН СЪС ЗНАНИЕ!